Llei de Trasparència

img

Perquè hi hagi transparència, la informació s’ha de publicar en el moment oportú sense que ningú l’hagi demanat prèviament, i ha de ser comprensible i accessible per a tothom. La pàgina web és l’eina de comunicació adequada als principis de transparència.

D´acord amb els Estatuts de l´Entitat, la Junta Directiva regeix, administra i representa l´associació i està integrada pel President, Vice-president, Secretari, Tresorera i un mínim de tres persones socies. Els membres de la junta exerceixen el seu càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Estatuts de l'Entitat

Avisos i Lleis

1

Avis legal. Informació general per el cumplimient de la Ley de Internet 34/2002:

Ull de Teatre, Grup Escènic. Sense ànim de lucre. CIF G-43464643 ulldeteatre@ulldeteatre.org

2

Condicions d´Ús. Aquestes condicions generals regulen l´accès i la utilització a la web ulldeteatre.org que l'entitat posa gratuïtament a disposició dels usuaris d´internet per proporcionar informació i serveis.

3

Política de Privadesa. D'acord amb l'establert a la Llei Orgánica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal,la pagina web http://www.ULLDETEATRE.ORG compleix la legislació vigent respecte a la protecció de dades personals i les manté amb la més estricta confidencialitat.